English
Search
Search Menu

טליה.דייט.קום. הסרט: ביקורות ושאר ירקות

  דוקו-פידון, מאת: מתן שירם, גלובס הפואטיקה של הדייטינג , מאת: נטע הלפרין,  מוסף העיר , הארץ ארבעים וארבע דייטים ועוד אחד, מאת: נעמי אלון,דה מרקר חמושה במצלמה דייט והעיר הגדולה, מאת: שרית פרקול  :ראיון בערב חדש לקראת הקרנת בכורה :ביקורת אינטרנט      הברווזון המכוער גרסת …

Read more