כל הרוחות

Picture of
Short funny film

אנדי הוינאי שבוי בקסמה של התרבות האפריקנית, מגמגם בסווהילית, סוגד לאלילים, מפטפט עם רוחות וכמה למגע ישיר עם היבשת השחורה… חוץ מזה הוא פנוי ומחפש מתאימה למטרות רציניות.

האלים מנחים אותו לגלוש באתר השידוכים "אפריקנס דארלינגס."

?מה תביא איתה הרוח